Közös kezelési jegy, Jegy - és bérletárak

Jon Fosse: Én vagyok a szél // TRIP WebSzínház

E-mail címe: szervezes vigszinhaz. Az ÁSZF értékesítésre vonatkozó rendelkezései nem vonatkoznak azokra az esetekre, amikor a Vevő értékesítésre vonatkozó szerződés alapján harmadik féltől Interticket Kft. Ezen esetekben a megvásárolt jegyre vagy bérletre a harmadik fél által megadott feltételek az irányadóak.

A járványügyi készültség alatt a Színház mindazon Játszóhelyein, ahol az Előadás megtartására zárt térben kerül sor pl. Vígszínház, Pesti Színház csípőízületi tünetekkel színpadaúgy a Látogató a jelen ÁSZF általános közös kezelési jegy mellett közös kezelési jegy alábbi különleges szabályokat is köteles betartani. Az Előadásra érkező Látogató számára orvosi maszk, munkavédelmi maszk, illetve textil vagy más közös kezelési jegy készült maszk viselése kötelező úgy, hogy az az orrot és a szájat folyamatosan elfedje.

Miért kellene használnia a jegykezelési rendszert? A jegyrendszerek létfontosságú szerepet játszanak a vállalkozások támogatásában. Ilyen például a különféle kommunikációs csatornák nagy mennyiségű ügyfél-támogatási kérelmének hatékony kezelése. Számos szervezet azonban továbbra is figyelmen kívül hagyja ezt az ügyfélszolgálati eszközt.

E követelményt nem kell alkalmazni a hatodik életévét be nem töltött kiskorúra, illetve arra a személyre, akinek fizikai vagy egészségi állapota a maszk viselését nem teszi lehetővé. A Játszóhelyeken üzemelő vendéglátó üzletben megrendelt étel, illetve ital elfogyasztása ideje alatt a maszkviselés mellőzhető. Ezen különleges szabály legkésőbb addig marad hatályban, míg a közigazgatási szervek ügyfelek részére nyitva álló területére vonatkozó védelmi szabályok szerint a maszk használata kötelező marad.

A Korm. Az itt meghatározott ideiglenes szabályok visszavonásig, előreláthatólag a járványügyi készültség megszűnéséig alkalmazandóak, melyről a Színház honlapján és hírleveleiben külön is közös kezelési jegy a Látogatókat, Vásárlókat.

közös kezelési jegy

Értelmező rendelkezések 2. ÁSZF: azon általános szerződési feltételek, melyeket a Színház a produkcióira érvényes Jegyek és Bérletek megvásárlása és felhasználása vonatkozásában, a jelen dokumentumban rögzít, és amely feltételek betartása a Vevő, illetve Látogató részéről kötelező.

Jegy, Bérlet: a Színház által vagy a Színház szervezésében megvalósuló Produkció megtekintésére feljogosító dokumentum, a vásárlás módjától és a fizikai megjelenéstől függetlenül.

Mesterhármas – Art-Színtér

Játszóhely: a Színház által előre megjelölt és közzétett helyszín, ahol az Előadásra vonatkozó Jegy vagy Bérlet érvényesítésével az Előadás megtekinthető. Vevő: a Színház által értékesített jegyet vagy bérletet megvásárló természetes vagy jogi személy.

közös kezelési jegy

A szerződés tárgya A Színház által, annak értékesítési helyein vásárlásra felkínált Jegyek és Bérletek, melyek tulajdonságai és jellemzői a Jegyen vagy Bérleten olvashatók, továbbá megvásárlásuk és felhasználásuk általános feltételei az ÁSZF-ben találhatók. A Színház által vagy a Színház szervezésében megvalósuló Előadásokra a Színház érintett szervezeti egységeinél, jegypénztárainál, valamint szerződéses partnereknél vagy interneten keresztül lehet Jegyeket vagy Bérleteket vásárolni.

Vételár és fizetési feltételek 4. A vételár a Jegyeken és Bérleteken, valamint az ezekre vonatkozó közleményeken feltüntetett ár, amely tartalmazza a hatályos jogszabályokban megjelölt mértékű általános forgalmi közös kezelési jegy is. A Színház minden évadban közzéteszi a játszóhelyeire vonatkozó jegy-és bérletárakat, melyet jogosult egyoldalúan módosítani.

Tudj meg többet a jegy- és bérletvásárlásról!

Vevő az aktuális jegyárakról az alábbi módon tájékozódhat: i a Színház honlapján www. Allee beváráslóközpontba kihelyezett pénztárban vagy a Színház értékesítési irodájában, továbbá a Színház javára jegy- és bérletértékesítést végző harmadik személyeknél. A fizetendő végösszeg kiegyenlítése a vásárlás végén készpénzzel, utalvánnyal vagy bankkártyával történhet, melyek közül Vevőnek lehetősége van választani.

A Vevő a vásárlás végén papír alapú Bérletet vagy papír alapú Jegyet kap interneten történő váráslás esetén elektronikus bizonylatotmelyet a jelen ÁSZF szabályai szerint jogosult felhasználni. A pótszékek és az állójegyek az adott Előadás szerinti Játszóhely jegypénztárában kerülnek értékesítésre. A Színház a pótszékek értékesítését csak az Előadás előtt egy héttel kezdi meg, kizárólag abban az esetben, ha nincs már eladható hely az adott Előadásra.

Kivételt képez, ha a Látogató mozgásában korlátozott, és ez indokolja a földszinti helyfoglalást, illetve, ha nagy létszámú csoportos rendelés teljesítéséhez kiegészítő jegyekre van szükség. Állójegyek vásárlására közös kezelési jegy van lehetőség, ha nincs több hozzáférhető ülőhely, illetve pótszék.

A jelszó fülön saját jelszavunk megváltoztatására van lehetőség. A riasztások fülön globálisan engedélyezhetjük, vagy megtilthatjuk, hogy a rendszer email értesítéseket küldjön nekünk legfelső jelölő négyzet. Azt is megadhatjuk, hogy egyesével, vagy összevontan kérjük az értesítőket.

A Színház által fizetésre elfogadott utalványokról a Vevő a Színház jegypénztárában, szervezési irodájában, illetve a Színház honlapján tájékozódhat. A Színház technikai akadályok miatt adott napon megtagadhatja utalványok elfogadását. Tájékoztatjuk, hogy Vígutalvánnyal való fizetés esetén számlát nem áll módunkban kiállítani, közös kezelési jegy a vonatkozó számlát a Vígutalvány vásárlása során bocsátjuk a Vevő rendelkezésére.

Vevő és Látogató jogai és kötelezettségei 5. Az adott Előadás megtekintéséhez a Látogatónak az Előadás kezdetekor a megtekinteni kívánt Előadásra érvényes Jeggyel vagy Bérlettel kell rendelkeznie. A Látogató a Jegyét vagy Bérletét köteles annak érvényességének megvizsgálása céljából az erre feljogosított személynek bemutatni. Az Előadás látogatására feljogosító Bérlet vagy Jegy szabadon átruházható, de a személyhez kapcsolódó kedvezmény csak ugyanezen jogosultság megléte esetén érvényes az új tulajdonosra.

A Bérlet vagy Jegy a feltüntetett Előadásra egyszeri alkalommal történő belépésre jogosítja fel annak felmutatóját, egy főt.

közös kezelési jegy

Elveszett, megrongálódott, megsemmisült Jegyek pótlására nincs lehetőség. Bérlet esetében a szabad felhasználású Bérleteket nem áll módunkban pótolni. A vígszínházi, pesti színházi, ill.

Az érvényes Jeggyel, Bérlettel rendelkező Látogató jogosult az adott Előadás játszóhelyén tartózkodni, a kiszolgáló létesítményeket, berendezéseket használni, az Előadáshoz kapcsolódó szolgáltatásokat igénybe venni.

Közös kezelési jegy Színház az egyes szolgáltatások igénybevételét jogosult díjazáshoz kötni. A Látogató a Jegyén, Bérletén feltüntetett sor és székszámnak megfelelő helyen köteles helyet foglalni.

A megfelelő ülőhely elfoglalásában ültetők segítik a Látogatók eligazodását. Amennyiben a Látogató a helyét nem találja, úgy köteles az ültetők segítségét igénybe venni.

Az Előadásra szóló jegyek egy része olyan helyre szól, ahonnan a színpadi rálátás korlátozott. A Jegy vásárlásakor a Színház tájékoztatást ad erről a körülményről, továbbá ezen Jegyek ellenértékének meghatározása is ennek figyelembevételével történik. Az Előadást követően a korlátozott színpadi rálátás miatt nincs helye panasznak, a Színház nem téríti vissza a jegy árát és egyéb módon sem biztosít kompenzációt.

Közös kezelési jegyek. Altaj kenőcsök ízületekből

Az Előadásra késve érkező Látogató a helyét a megkezdődött előadás zavarása nélkül, kizárólag az ültető irányításával vagy kíséretében, vagy pedig a szünetben foglalhatja el.

A Házi Színpadon tartott előadásokra késve érkező nézőket nem áll módunkban beengedni, mivel a játszóhely adottságai miatt nem lehetséges az előadás megzavarása nélkül helyet foglalni. A Színház előadásait minden Látogató a saját felelősségére tekintheti meg. A Látogató köteles a Játszóhely helyiségeit rendeltetésüknek megfelelően használni, továbbá óvni és az előírásoknak megfelelően kezelni az épületben található eszközöket, berendezéseket, és magát az épületet.

A Játszóhely területén elhagyott értéktárgyakért a Színház nem vállal közös kezelési jegy. A Látogató köteles a Játszóhelyen rendelkezésre álló ruhatárat igénybe venni.

A ruhatár díjazás készpénz ellenében vehető igénybe.

#leszfeszt #fesztivál #koncert #hatalmasbulilesz

Vígszínházi páholyba szóló jegy esetén a Látogató a ruhatár igénybevételére nem köteles. Amennyiben a Látogató olyan értékes tárggyal érkezik, melyet nem kíván elhelyezni a ruhatárban, és méreténél fogva a nézőtéri biztonságos elhelyezés megoldható pld. Az Előadás alatt a kép- és hangrögzítő eszközök, valamint mobiltelefonok használata szigorúan tilos. Amennyiben munkatársaink azt tapasztalják, hogy ezen tilalmakat - különösen a mobiltelefonok bármilyen célú használatának tilalmára vonatkozó szabályt - a Látogató megszegi, jogosultak a Látogatót a nézőtér elhagyására kötelezni.

Tisztelt Ügyfelünk!

Ebben az esetben a Látogató sem a Jegy árának visszatérítésére, sem egyéb kompenzációra nem jogosult. A Játszóhely területén csak a helyszínen vásárolt étel és ital fogyasztható. Rendkívüli esemény pl. A Színház dolgozóinak intézkedései a Látogatóra nézve kötelező érvényűek.

Közös kezelési jegy Színház a műsor- és szereplőváltozás jogát fenntartja.

  • Minden ízület és csont fáj
  • One moment, please

Amennyiben a Színház az előadást nem tudja az eredetileg meghirdetett időpontban megtartani, de az előadás a későbbiekben pótlásra kerül, a jegykezelésre a jegyek visszaváltása, másik jegyre vagy ajándékutalványra való átváltása az előadás pótidőpontjának kihirdetésétől számított 14 napon belül az eredeti Jegy és a vásárlást igazoló bizonylat felmutatása mellett van lehetőség. A visszaváltás a Jegy teljes árán történik, a Jegy árán felül a Színház semmilyen további költség vagy kár megtérítésére nem köteles.

Valentin-nap - Orlai Produkció

Az előadás elmaradása esetén, a Színház az előadás elmaradásának tényéről a tudomásszerzést követően haladéktalanul, de legkésőbb az nimulid gél oszteokondrozishoz megkezdése előtt 1 órával értesítést közös kezelési jegy közzé a www.

Amennyiben a Vevő a Jegy vásárlása során megadja az e-mail címét, úgy erre az e-mai címre a Színház a fenti határidővel közvetlenül is értesítést küld. Amennyiben a Színház honlapján a változásról szóló közlés hitelt érdemlően esetnapló megtörtént, úgy a közlemény megvalósultnak tekintendő. A felhívás nem ismeretéből eredő kárigény a Színházzal szemben nem érvényesíthető. Amennyiben az Előadás elmaradását a Színház ellenőrzési körén kívül eső, a szerződéskötés időpontjában előre nem látható körülmény okozza, és nem közös kezelési jegy, hogy a körülményt a Színház elkerülje pl.

A Színház fenntartja magának a jogot arra, hogy technikai, biztonsági, művészi, vagy egyéb, előre nem látott körülmény miatt meghatározott nézőtéri helyeket a Jegy vagy Bérlet megvásárlását közös kezelési jegy a Látogatók elől elzárjon. Ebben az esetben a Színház az érintett Vevőknek - amennyiben vásárláskor elérhetőséget megadtak - értesítést küld, és a lehetőségekhez képest minden tőle telhetőt megtesz annak érdekében, hogy az érintett Látogatók a kiesett helyekkel egyenértékű helyről tekinthessék meg az Előadást.

Az elállás joga 6. A Színház a megvásárolt Jegyeket és Bérleteket nem váltja vissza, nem cseréli be.

Általános információ - HUNGEXPO

Kormányrendelet Erre tekintettel a jelen ÁSZF alapján történő jegyértékesítés tekintetében nem alkalmazandó a Kormányrendelet A Jegyek visszaváltására műsorváltozás és az Előadás elmaradásának esetében van lehetőség. Adatvédelem 7. A Színház részletes adatvédelmi tájékoztatóját és az érintetti jogokkal kapcsolatos tájékoztatást a vigszinhaz. A Vevő a Bérlet vagy a Jegy megvásárlása során személyes adatait nem köteles megadni.

  1. Kobinált jegyvásárlás | PontyShow
  2. Ízületek repedés izomfájdalom
  3. A szabályzat aktuális változata itt tekinthető meg.
  4. Jegyek kezelése az iPhone-on lévő Tárcában A Tárca appban átrendezheti, archiválhatja és törölheti a jegyeket, megtekintheti a jegyekkel kapcsolatos információkat, illetve módosíthatja a beállításokat.

Amennyiben a Vevő értesítési címet e-mail nem ad meg, úgy lemond arról a lehetőségről, hogy őt a Színház az Előadás elmaradásáról, időpontjának változásáról vagy egyéb szempontból fontos körülményről közvetlen és azonnali értesítésben tájékoztassa. Amennyiben a Vevő feliratkozik a Színház hírlevelére, úgy tudomásul veszi, hogy a Színház saját döntése szerinti gyakorisággal hírlevelet küld neki.

Az adatok ilyen célú felhasználását a Vevő — leiratkozással — bármikor megtilthatja.

Még ajánljuk

A honlapon megjelenő védjegyek és szerzői jogok A Színház honlapján elérhető információk és más dokumentumok szerzői jogi védelem alatt állnak, az ezekhez fűződő jogok a Színházat, illetve a jogtulajdonosokat illetik meg. A honlapon elérhető információkat és egyéb anyagokat a Színház, illetve a jogtulajdonosok kifejezett előzetes írásbeli jóváhagyása nélkül harmadik személyek a honlap céljától eltérően nem használhatják, nem másolhatják, nem terjeszthetik, és nem tehetik közzé.

  • Ízületi fájdalommal a mentőszobába
  • Live Nation koncertutalvány szabályzat - ig - orcatech.hu - Smarter ticketing

Panaszkezelés 9. A Színház a szóbeli panaszt azonnal megvizsgálja, és lehetőség szerint azonnal orvosolja.

Vonaljegyek A

A panaszt elutasító álláspontját a Színház indokolni köteles. Az illetékes béléltető testület adatai: Budapesti Békéltető testület Székhelye: Budapest, Krisztina krt. Levelezési címe: Budapest, Pf.

További a témáról